Daily Indonesia · pemikirian mini

Menyederhanakan Golput

Indonesia sedang sibuk dengan ingar bingar demokrasi yang akan diadakan kurang dari sebulan lagi. Maklum, ini baru pemilu yang ketiga. Kami dulu biasa dikangkangi penguasa. Sekarang juga masih, tapi menjadi isu semu yang tak berani seorang pun tanya. Namun pada akhirnya, semua orang mendadak angkat suara soal pemilu, banyak jargon semu diciptakan, banyak wacana yang…… Continue reading Menyederhanakan Golput